Advokat Radoslav N. Bogdanović

Advokat Radoslav N. Bogdanović

Radoslav N. Bogdanović
advokat

Upisan je u Imenik advokata Beograda 2002. godine od kada neprekidno pruža usluge zastupanja i pravnog savetovanja iz oblasti ugovorne i vanugovorne odgovornosti za štetu sa stranim i domaćim elementom, prava osiguranja i trgovinskog prava sa domaćim stranim elementom.

 

Nalazi se na listama privremenih zastupnika koje vode sudovi za zastupanje lica bez urednog prebivališta odnosno boravišta.