Advokat Mileva A. Bogdanović

Advokat Mileva A. Bogdanović

Mileva A. Bogdanović
advokat

Upisana je u Imenik advokata Beograda 1977. godine od kada neprekidno pruža usluge zastupanja i pravnog savetovanja iz oblasti vanugovorne i ugovorne odgovornosti za štetu sa stranim elementom, prava osiguranja i trgovinskog prava sa domaćim i stranim elementom.

 

Aktuelni je sudija medijator pri Prvom osnovnom sudu u Beogradu i pri Privrednom sudu u Beogradu.

 

Član je više domaćih i stranih strukovnih udruženja, kao što su Udruženje za podršku prava osiguranja, Pan – evropskog udruženja pravnika PEOPIL, američkog Internacionalnog društva „Ko je ko“ u svetu i dr.

 

Autor je više stručnih i naučinih radova iz oblasti međunarodnog privatnog prava, internacionalnog regulisanja šteta i dr.

 

U dva saziva je bila član Upravnog odbora Advokatske komore Beograda i generalni sekretar UO u jednom sazivu, disciplinski tužilac Advokatske komore Beograda, delegat u Skupštini Advokatske komore Srbije u više saziva, član komisija za izradu više zakona pri Ministarstvu pravde Republike Srbije i Advokatske komore Republike Srbije.